Затвори

Общи условия

Потребителите на настоящия уеб-сайт би трябвало да се запознаят с настоящите общи условия, тъй като при ползването му, те се съгласяват с тях. С натискането на който и да е бутон или линк /връзка/ към друга страница на сайта, потребителите се съгласяват, че изцяло приемат настоящите условия.

Чрез уеб-сайта не се предоставят здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия. За получаване на такива услуги, клиентът следва да посети офис на търговеца, в който да получи услугата от съответен специалист. В тази връзка, потребителите се считат уведомени, че чрез сайта не се извършват здравни услуги, предоставяни от здравни специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия.


I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

2. Сайтът предоставя на потребителите си достъп до информация, отнасяща се до реда, начина и условията за извършване на покупко–продажби през уеб-сайта, както и възможност за клиентите да търсят, избират, сравняват и закупуват такива продукти от продуктовата гама на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ може да ограничи достъпа до услуги на даден клиент с оглед на неговото предишно поведение. Всеки клиент може да има само една регистрация на интернет страницата. Цялото съдържание, достъпно от домейна www.leonardo.bg  ще наричаме по-долу "САЙТА".

3. На уеб-страницата (САЙТА) се предлагат продуктите на следното юридическо лице, наричано в настоящия текст ТЪРГОВЕЦА:

Име: ЛЕОНАРДО ООД, ЕИК 813147912

Седалище и адрес на управление: България, гр. Варна 9000, район Одесос, ул. Братя Шкорпил 26 офис 20.; Мобилен: 0884 940 654;

Адрес за кореспонденция: гр. София, Ул. Бистрица 09 офис 102

Електронна поща: info@leonardo.bg

Представители на търговеца: ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ДАСКАЛОВА

Дружеството е регистрирано по ЗДДС

4. ТЪРГОВЕЦЪТ е е регистриран през 1994 година в град Варна и е официален дистрибутор на Luxottica Group за България. На онлайн-магазина, както и в нашите оптики, можете да намерите слънчеви очила и корекционни рамки от световно известни дизайнерски линии като Bvlgari, Dolce & Gabbana, Ray Ban, Oakley Persol, Prada,Versace, Vogue и други.

 

II. ПОНЯТИЯ

1. По смисъла на настоящите Общи условия понятията в него са използвани със следното значение:

а/ “Търговецът” е търговец с наименование ЛЕОНАРДО ООД, предоставящ стоки и услуги онлайн и възможност за сключване на договори от разстояние чрез онлайн-магазин.

б/ „Онлайн-магазин“ представлява интернет-сайт, находящ се на адрес www.leonardo.bg, който съдържа база данни с пълна информация за предлаганите от Търговеца  продукти и чрез който се извършват продажби от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите и/или се сключват договори с крайни Потребители.

в/  Под „Стока” се разбира всеки от предлаганите продукти в онлайн-магазина, който е описан със своите си характеристики, изображение и продажна цена.

г/ Под „Клиент” или “Потребител” се разбира всяко лице, което е осъществило електронен достъп до онлайн магазина и/или е закупило или е направило заявка за покупка на стока от онлайн-магазина.

д/ „Продуктова гама” е променлива съвкупност от продукти, които Търговецът предлага на онлайн-магазина.


III. ПРАВА ВЪРХУ БАЗАТА ДАННИ

1. Правата върху базата данни на този сайт и наличните на него снимки на продукти принадлежат на Търговеца. Употребата на публикуваните в този сайт материали в други сайтове е забранена. Цялото съдържание на сайта, което представлява файлове, информация, данни и връзки между данни, имена, продукти, изображения и пр. съдържание, е защитено.  Съгл. чл. 11 ЗАвСП, "Авторското право върху бази данни принадлежи на лицето, което е изпълнило подбора или подреждането на включените материали." Подреждането и подбора на цялата информация, достъпна от САЙТА  е изпълнена от нас и ние ще предприемем незабавни мерки, за да защитим правото върху тази база данни, вкл. и в граждански съдебен процес.

2. Базата данни е публично достъпна с цел да бъде ползвана от клиентите ни с цел тяхното улеснение при избора на подходящ продукт и не е предназначена да се ползва с търговски цели. Напомняме, че в случай, че се стигне до съдебни действия, загубилата страна заплаща всички разходи по производството, вкл. адвокатски хонорари, държавни такси, както и разходите за съдебно-техническата експертиза, която ще установи сходност или идентичност между оригиналната база данни и копираната такава.


IV. ПОРЪЧКА

1. Сайтът предоставя на Потребителя възможност да закупува стоки от продуктовата гама на Търговеца чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена.

2. Потребителите имат възможност да добавят продукти в своята "Кошница". Добавянето на продукт в "Кошницата" не е заявка и няма отношение към сключването на договор за покупко-продажба. Заявката се счита направена след като продуктът бъде потвърден чрез формата за поръчка. Цените, показани в Интернет страницата и задраскани с линия , посочват цената, препоръчана от производителя за продажба в магазини и други търговски обекти. Тези цени имат информативен характер и нямат юридическа стойност.

3. За да направи поръчка, потребителят е нужно да попълни съответната форма, с която да предостави данни за контакт: имена, телефонен номер, е-мейл, адрес и начини за доставка. Ние имаме нужда единствено от данните, които са ни нужни за да извършим доставката, както и да оформим плащането и рекламационните условия, както и тези във връзка с отказ от договора. Търговецът е регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с личните данни, потребителите ни могат предварително да се запознаят с декларацията ни за поверителност и защитата на личните данни, която е достъпна от менюто на сайта. Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за поръчка. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

4. Изпращането и приемането на заявката не представлява сключване на договор за покупко-продажба на избрания продукт. Ползването на всякакви уеб-базирани методи за комуникация, не може да се приема за поръчка или сключване на договор. Чрез е-мейл или друг вид уеб- комуникация, търговецът или негов представител дават единствено насочваща информация, която би могла да бъде нужна на потребителите за изготвяне на поръчка и сключване на договор. Договорът се счита сключен след потвърждение от страна на купувача, което ще ни бъде дадено в телефонен разговор, който служители на Търговеца ще инициират.  Фактурирането на закупените продукти или купони (ваучери) става само в български лева (BGN). Фактури се издават единствено на името на клиента, който е направил поръчката. Ако предварително платена стока е изчерпана, служител на търговеца ще се свърже с клиента и ще предложи нова дата за доставка или възстановяване на платената от клиента сума в срок от 3 работни дни.

Преди да изпратим избраните от клиентите ни продукти, ние се свързваме с тях за потвърждение на наличността на поръчаните стоки и проверка на предоставените данни. При посочване на грешни данни във формата за поръчка същата се счита за невалидна. Като регистриран потребител, клиентът носи пълна отговорност за запазването в тайна на неговото потребителско име и парола, както и на личната информация във личния профил (вкл. адрес, телефонен номер, информация касаеща електронни плащания.

5. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в кошницата на потребителя. Чрез онлайн-магазина потребителят има достъп до цялата информация относно основните характеристики на предлаганите за продажба стоки. Всякаква допълнителна информация, вкл. но не само, касаеща допълнителни технически характеристики, начин на употреба и т.н., ще бъде предоставена на разположение на потребителя след запитване, което същият може да направи чрез формата за контакт.


V. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

1. Всички представени в онлайн-магазина цени са в български лева с вкл. ДДС и са валидни към момента на публикуването им. Търговецът си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в онлайн-магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси.


VI. ЗАЯВКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКА

1. Ние не можем напълно да гарантираме наличността на поръчаните артикули. В случай на липса на наличност ние се задължаваме да уведомим Потребителя в най-кратък срок за това като му предоставим и информация в кой бъдещ момент желаната стока ще бъде налична. Ние не носим отговорност при предоставени неверни данни за контакт.

2. В случай, че поръчаните от Потребителя стоки са налични, Търговецът следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл. На всеки кръгъл час се извършва обновяване на информацията за наличности в онлайн магазина. При несъответствие за наличност ще бъдете предупредени след извършването на поръчката.

3. В момента на извършване на заявката Потребителят изразява съгласието си с настоящите Общи условия, с което Потребителят извършва изявление, с което декларира, че е запознат с астоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

4. Преди да направи своята поръчка Потребителят следва да се запознае със задължителната информация съгласно чл. 47 от Закона за защита на потребителите, която може да намерите ТУК.

5. Потребителят следва да изтегли и попълни бланката по предходната точка в случай, че реши да се ползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП (виж раздел IX, т.1, буква „а”)

6. Плащането на цената се извършва единствено чрез наложен платеж при доставка с куриер. Търговецът може да предложи и плащане чрез системата PayPal, като в този случай за потребителя и търговеца са в сила всички условия за ползване на системата, находящи се ТУК


VII. ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

1. Ние доставяме на цялата територия на Република България. Поръчаните стоки се доставят на Потребителя в срок от е между 2 и 7 работни дни. Този срок се отнася за поръчки направени след 15:00 ч. на съответния ден. При поръчки направени през събота, неделя или празнични дни този срок може да бъде удължен. Срокът за доставка започва да тече от момента на сключване на договора. При извънредни обстоятелства независещи от търговеца, срокът е възможно да не бъде спазен.

2. Доставката се извършва чрез услугите на куриер. В случай, че Потребителят или негов пълномощник не бъде намерен на посочения във формата за поръчка адрес, същата се връща при изпращача. Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което е упълномощено да приеме стоката.

3. Стойността на доставката е за сметка на търговеца ако доставката се извършва в рамките на България.

4. В случай, че за начин на плащане е посочен наложен платеж, но стоката не бъде заплатена, същата се връща при изпращача.

5. Всеки потребител/клиент е длъжен да прегледа стоката и да провери спецификациите, характеристиките и препоръките на закупените от нас продукти /които са описани на етикета на съответния продукт/, преди да започне ползването му. След закупуването нашите клиенти се считат предупредени, че следва да прочетат и да се запознаят със спецификите и предназначението на продукта преди да го ползват. В случай, че бъдат констатирани недостатъци или липси, клиентът следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката. В тези случаи се съставя констативен протокол, в който се описват недостатъците/липсите и се подписва в 2 екземпляра от получателя и представител на куриерската фирма.

6. Търговецът си запазва правото за своя сметка да променя изпълнителя, извършващ доставката без предупреждение, стига това да не променя начина на доставка.


VIII. РЕКЛАМАЦИЯ

1. Рекламации за закупените чрез онлайн магазина стоки се правят по правилата на Закона за защита на потребителя.

2. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

3. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата независимо от това дали търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата. При предявяване на рекламацията на стоката потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 ЗЗП.

4. Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице устно или писмено. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

5. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

6. Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

7. Адрес за жалби: Гр. София Ул. Бистрица 9 офис 102; електронна поща: info@leonardo.bg


IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите Купувач, който има качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор като върне поръчаната стока.

Договорите, които клиентите ни сключват с нас чрез този уеб-сайт са "договори, сключени от разстояние" по смисъла на ЗЗП.

За целта:

a/ Потребителят (Клиент) предварително писмено информира Търговеца за отказа си, което той може да стори чрез попълване на следната форма - стандартен формуляр - Приложение 6 от ЗЗП, която следва да ни изпрати на следния имейл адрес: info@leonardo.bg. Указанията във връзка с връщането се намират във файла. Напомняме, че освен право на отказ, потребителите имат и законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от ЗЗП.

б/ Потребителят следва да посочи кога и по какъв начин ще върне стоката.  Същата може да бъде върната единствено на следния адрес:  Гр. София Ул. Бистрица 9 офис 102. Заплатената от Потребителя сума се връща по определена от Потребителя банкова сметка.

Стоката ще се приеме само, ако липсват следи от употреба и пратката съдържа издадената фактура и касов бон.

в/ Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес. В тези случаи заплатената сума се връща чрез банков трансфер на посочена от Купувача сметка.

г/ Оригиналната опаковка не трябва да е повредена.

д/ Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са напълно за сметка на потребителя (Купувач). До момента на предаването на стоката на Търговеца рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Търговецът се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл. 50 ЗЗП.

е/ Допълнителна информация във връзка с отказа от договора за продажба и действието на отказа можете да намерите в бланката за отказ.

Можете да се свържете с нас на тел. +359 884 940 654 както и на имейл info@leonardo.bg от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден.

За неуредените от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото Българско законодателство.


§ 1 Неразделна част от настоящите Общи условия е Политиката за събиране и защита на личните данни на "ЛЕОНАРДО" ООД