Европейски проекти

Проект № BG05M9OP001-1.008-1624-C01 Подобряване условията на труд и ограничаване на риска при работа във фирма Леонардо ООД Обща стойност 153 600.00 лв., от които 130 560.00 лв. европейско и 23 040.00 лв. национално съфинансиране.

 

 

 

 

 

 

 

 


Проект и главна цел: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Договор № BG16RFOP002-2.077-0712-C01
Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: ЛЕОНАРДО ООД
Обща стойност: 100 000.00 лв., от които 85 000.00 лв.  европейско и  15 000.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 11.02.2021 
Край: 11.05.2021